دکتر امیر اسدالله خواجه رحیمی

نام : دکتر امیر اسدالله
نام خانوادگی : خواجه رحیمی
آدرس ميدان امام حسين - ابتدای خيابان دماوند - بيمارستان بوعلي
تلفن ۹۸۲۱۳۳۳۴۸۰۳۵+
موبایل ۹۸۹۱۲۳۱۴۹۷۶۸+
Call Now Button