دکتر علیرضا سودمند

نام : دکتر علیرضا
نام خانوادگی : سودمند
شماره نظام پزشکی : ۸۹۵۱۶
شماره عضویت انجمن : ۹۲۲۹۲
آدرس رشت - گلسار - بلوار نماز - ساختمان آتیه - طبقه ۵ - واحد ۵
تلفن ٩٨۱۳۳۲۱۳۵۳۵۸+

٩٨۱۳۳۲۱۳۵۳۵۹+
موبایل ۹۸۹۱۲۲۶۵۵۲۸۰+
وبسایت drsoudmand.com
Call Now Button
fa_IR Langauge Switcher - تغییر زبان
arENGLISH - زبان انگلیش arArabic - زبان عربی fa_IRPERSIAN - زبان فارسی