دکتر علی اصغر یعقوبی

نام : دکتر علی اصغر
نام خانوادگی : یعقوبی
آدرس تهران - میدان پاستور - خیابان پاستور(درمانگاه شهید شوریده )
تلفن درمانگاه شهید شوریده : ۹۸۲۱۶۶۹۵۶۷۶۳+ ۶۶۹۵۶۷۶۷
موبایل ۰۹۹۰۱۴۸۰۷۶۳
Call Now Button
FA_IR