دکتر علی اصغر یعقوبی

نام : دکتر علی اصغر
نام خانوادگی : یعقوبی
آدرس تهران - میدان پاستور - خیابان پاستور(درمانگاه شهید شوریده )
1میدان سلماس - ضلع شرقی میدان - پلاک 21 واحد(کلینیک پوست و مو رازی )
تلفن درمانگاه شهید شوریده : ۹۸۲۱۶۶۹۵۶۷۶۳+
کلینیک پوست و مو رازی : ۹۸۲۱۸۸۳۵۳۲۵۹+
۰۹۹۰۱۴۸۰۷۶۳
Call Now Button
fa_IR Langauge Switcher - تغییر زبان
arENGLISH - زبان انگلیش arArabic - زبان عربی fa_IRPERSIAN - زبان فارسی