دکتر علی اکبر مروتی

نام : دکتر علی اکبر
نام خانوادگی : مروتی شریف آبادی
شماره نظام پزشکی : ۶۰۴۳۷
آدرس شیراز - درمانگاه مطهری - جراحی پلاستیک
Call Now Button