دکتر علی اکبر لقائی پور

نام : دکتر علی اکبر
نام خانوادگی : لقائی پور
آدرس تهران - میدان قدس - اول خیابان شریعتی - جنب اداره تامین اجتماعی - ساختمان مجتمع پایا - شماره ۱۹ - طبقه سوم
تلفن ۹۸۲۱۲۲۷۲۱۴۰۶+
Call Now Button
FA_IR