دکتر علی اکبر خسروی نژاد

نام : دکتر علی اکبر
نام خانوادگی : خسروی نژاد
شماره نظام پزشکی : ۲۰۵۲۲
آدرس شیراز – تقاطع معدل و بیست متری (هفت تیر)
تلفن ۹۸۷۱۱۲۳۰۱۷۳۷+
Call Now Button