دکتر احمد زاغی حسین زاده

نام : دکتر احمد
نام خانوادگی : زاغی حسین زاده
شماره نظام پزشکی : ۵۷۰۳۷
آدرس ساری - خیابان فرهنگ - بعد از خیابان پیوندی - ساختمان صرافی لقمانی - طبقه ششم
تلفن ۹۸۱۵۱۲۲۲۹۱۵۶+
Call Now Button