دکتر احمد ابراهیمی

نام : دکتر احمد
نام خانوادگی : ابراهیمی
شماره نظام پزشکی : ۱۱۴۰۹
آدرس قزوین – خیابان پادگان – بیمارستان شهید رجائی – دفتر ریاست
تلفن ۲۸۳۳۲۲۸۷۶۷
Call Now Button
FA_IR