دکتر احد پدرام اصل

نام : دکتر احد
نام خانوادگی : پدرام اصل
شماره نظام پزشکی : ۲۰۰۲۴
آدرس تبریز – میدان ساعت – اول ۱۷ شهریور جدید – جنب مهد کودک غنچه لر – شماره ۱۰ – طبقه سوم
تلفن ۹۸۴۱۱۵۵۶۹۸۶۸+
Call Now Button
FA_IR