دکتر افشین فرهنگ فلاح

نام : دکتر افشین
نام خانوادگی : فرهنگ فلاح
شماره نظام پزشکی : ۹۸۷۱۶
آدرس آمل - روبروی بیمارستان 17 شهریور - ساختمان پژوهی محمدی - طبقه هشتم - واحد 802
تلفن ۱۱۴۴۱۵۱۶۱۳
Call Now Button
FA_IR