دکتر عبدالحمید قلی زاده پاشا

نام : دکتر عبدالحمید
نام خانوادگی : قلی زاده پاشا
آدرس ساری - بلوار خزر- روبروی فرش مشهد - ساختمان اکسیر طبقه دوم واحد ۲۰۶
تلفن ۹۸۱۱۳۳۳۱۴۷۵۷+
موبایل ۹۸۹۱۱۱۵۳۴۴۱۲+
اینستاگرام instagram : @Drpashaa
Call Now Button
FA_IR