دکتر عبدالحمید قلی زاده پاشا

نام : دکتر عبدالحمید
نام خانوادگی : قلی زاده پاشا
آدرس ساری - بیمارستان زارع - بخش جراحی پلاستیک
تلفن ۹۸۱۱۳۳۳۱۴۷۵۷+
موبایل ۹۸۹۱۱۱۵۳۴۴۱۲+
Call Now Button
fa_IR Langauge Switcher - تغییر زبان
arENGLISH - زبان انگلیش arArabic - زبان عربی fa_IRPERSIAN - زبان فارسی