دکتر منصوره سرگزی مقدم

نام : دکتر منصوره
نام خانوادگی : سرگزی مقدم
شماره نظام پزشکی : ٩٥٥٨١
آدرس مشهد - کوهسنگی 7 - بیمارستان امید
موبایل 9351133417
Call Now Button