دکتر شهریار صادقی

نام : دکتر شهریار
نام خانوادگی : صادقی
شماره نظام پزشکی : ١٠٦٩٣٥
آدرس جردن - ضلع شمال شرقی چهار راه جهان کودک - پلاک 35 - طبقه دوم
موبایل ٩٨٩٣٣٥٣٥٣٨٤٩+
Call Now Button
FA_IR