دکتر نازیلا فرنوش

نام : دکتر نازیلا
نام خانوادگی : فرنوش
شماره نظام پزشکی : ۱۱۱۱۵۷
آدرس دانشگاه علوم پزشکی بابل
تلفن ۰۱۱۴۲۲۳۸۳۰۷
Call Now Button