دکتر مهتاب فرهادی

نام : دکتر مهتاب
نام خانوادگی : فرهادی
شماره نظام پزشکی : ۸۸۳۷۵
آدرس اهواز ، پادادشهر بیمارستان طالقانی
اهواز ، بیمارستان گلستان
تلفن ۰۶۱۳۵۵۴۰۲۵۵
۰۶۱۳۵۵۴۰۲۵۶
۰۶۱۳۳۷۴۳۰۳۱
Call Now Button
FA_IR