دکتر مشیر فصیحی

نام : دکتر مشیر
نام خانوادگی : فصیحی
شماره نظام پزشکی : ۱۰۲۶۷۶
آدرس ادرس 1 : رشت ، بیمارستان ولایت . ادرس 2 : رشت - خیابان گلباغ - جنب شیرینی فروشی الف
موبایل ۹۱۱۲۳۴۹۸۳۸
Call Now Button
FA_IR