دکتر محدثه امینی

نام : محدثه
نام خانوادگی : امینی
شماره نظام پزشکی : ۱۰۵۷۴۳
آدرس تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی  بیمارستان آیت الله طالقانی
تلفن ۰۲۱۲۲۴۳۲۵۶۰
۲۳۰۳۱۱
Call Now Button
FA_IR