دکتر مجتبی قائدی

نام : دکتر مجتبی
نام خانوادگی : قائدی
شماره نظام پزشکی : ۹۲۳۲۲
آدرس شنبه تا دوشنبه : درمانگاه پیمانیه : جهرم - خیابان ولیعصر تلفن : ۰۷۱۵۴۲۳۰۰۱۱
سه شنبه و چهارشنبه : بیمارستان فوق تخصصی امیرالمومنین شیراز تلفن : ۰۷۱۳۶۲۲۰۴۳۷
تلفن ۷۱۵۴۲۳۰۰۱۱
۰۷۱۳۶۲۲۰۴۳۷
Call Now Button
FA_IR