دکتر عنایت اله ید اللهی فارسانی

نام : دکتر عنایت اله
نام خانوادگی : ید اللهی فارسانی
شماره نظام پزشکی : ۱۰۰۸۸۷
آدرس بیمارستان سوانح و سوختگی امام موسی کاظم اصفهان
بیمارستان کاشانی شهرکرد( پنج شنبه - جمعه )
Call Now Button
FA_IR