دکتر عنایت اله ید اللهی فارسانی

نام : دکتر عنایت اله
نام خانوادگی : ید اللهی فارسانی
شماره نظام پزشکی : ۱۰۰۸۸۷
آدرس بیمارستان سوانح و سوختگی امام موسی کاظم اصفهان
بیمارستان کاشانی شهرکرد( پنج شنبه - جمعه )
Call Now Button
fa_IR Langauge Switcher - تغییر زبان
arENGLISH - زبان انگلیش arArabic - زبان عربی fa_IRPERSIAN - زبان فارسی