دکتر علی یاوری

نام : دکتر علی
نام خانوادگی : یاوری
شماره نظام پزشکی : ۱۲۵۳۹۰
آدرس تهران - بیمارستان امام خمینی - بیمارستان رازی و کلینیک یلدا (جنب بیمارستان امام خمینی - تقاطع بلوار کشاورز و جمال زاده)
تلفن ۶۱۱۹۳۰۰۱
Call Now Button
FA_IR