دکتر ضیا دادگر

نام : دکتر ضیا
نام خانوادگی : دادگر
آدرس پارس آباد مغان - خیابان پزشکان - کوچه طبیب ۲- ساختمان هاشمی طبقه اول
تلفن ۰۴۵۳۲۷۲۴۰۵۷
موبایل ۰۹۱۴۱۵۱۳۳۴۷
Call Now Button