دکتر سیدصاحب حسینی نژاد

نام : سیدصاحب
نام خانوادگی : حسینی نژاد
شماره نظام پزشکی : ۷۸۶۷۳
آدرس اهواز ، پادادشهر بیمارستان طالقانی
تلفن ۰۶۱۳۵۵۴۰۲۵۵
۰۶۱۳۵۵۴۰۲۵۶
Call Now Button
FA_IR