دکتر زهرا زارعی

نام : دکتر زهرا
نام خانوادگی : زارعی
شماره نظام پزشکی : ۱۱۹۲۶۰
آدرس بیمارستان نمازی-درمانگاه مطهری(سه شنبه صبح)
بیمارستان امیرالمومنین(ابتدای جاده صدرا)-چهارشنبه صبح
تلفن بیمارستان نمازی :۰۷۱۳۶۱۲۱۰۰۰-۰۷۱۳۶۱۲۱۰۰۱
بیمارستان امیرالمومنین:۰۷۱۳۶۱۴۶۱۰۰-۱۰
Call Now Button
FA_IR