دکتر امید اعتماد

نام : دکتر امید
نام خانوادگی : اعتماد
شماره نظام پزشکی : ۱۳۷۳۴۹
آدرس تهران - خیابان انقلاب (دروازه دولت)- ابتدای خیابان سعدی
تلفن ۰۲۱-۶۶۷۲۷۰۶۰-۶۴
Call Now Button
FA_IR