دکتر افسون فاضل زاده

نام : دکتر افسون
نام خانوادگی : فاضل زاده
شماره نظام پزشکی : ۱۱۹۸۷۵
آدرس بیمارستان امیرالمومنین
تلفن ۰۷۱۳۶۱۴۶۱۰۰
Call Now Button
FA_IR