دکتر آراسته ترابی فارسانی

نام : دکتر آراسته
نام خانوادگی : ترابی فارسانی
شماره نظام پزشکی : ۱۲۸۸۸۹
آدرس دانشگاه جندی شاپور اهواز-بیمارستان طالقانی
Call Now Button
fa_IR Langauge Switcher - تغییر زبان
arENGLISH - زبان انگلیش arArabic - زبان عربی fa_IRPERSIAN - زبان فارسی