دکتر آراسته ترابی فارسانی

نام : دکتر آراسته
نام خانوادگی : ترابی فارسانی
شماره نظام پزشکی : ۱۲۸۸۸۹
آدرس اصفهان - خیابان ارباب - نبش بن بست 5 - مجتمع سارا - طبقه اول
تلفن ۰۳۱۳۶۶۲۹۶۷۳
موبایل ۰۹۹۳۴۳۶۸۶۷۷
Call Now Button
FA_IR