شیوع بیماری کورونا

جامعه جراحان ایران اطلاعیه

با توجه به شیوع بیماری کورونا در سطح کشور و اطلاعیه سازمان بهداشت جهانی در خصوص لغو همایش ها، جامعه جراحان ایران کنگره سالانه خود را از اردیبهشت ماه به شهریور 1399 موکول می نماید . یاداآوری می نماییم که کلیه نام نویسی ها به اعتبار خود باقیست . تاریخ دقیق برگزاری کنگره متعاقبا در زمان مناسب به اطلاع همکاران ارجمند خواهد رسید .

هیات رئیسه جامعه جراحان ایران 

ارسال یک دیدگاه

Call Now Button
ARABIC