هیئت مدیره انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران (شاخه گیلان)

دکتر سیده مینا علویون

عضو هیئت مدیره / دبیر

دکتر محمد طلوعی

عضو هیئت مدیره / رئیس هیئت مدیره

دکتر محمدرضا مقدم نیا

عضو هیئت مدیره / بازرس

دکتر علیرضا سودمند

عضو هیئت مدیره / خزانه دار

Call Now Button