هیئت مدیره انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران (شاخه شیراز)

علی اکبر محمدی

عضو هیئت مدیره / دبیر

دکتر محمدحسین رجبیان

عضو هیئت مدیره / رئیس هیئت مدیره

دکتر اورانوس داسمه

عضو هیئت مدیره / نایب دبیر

دکتر سعید مرزبان

عضو هیئت مدیره / نایب رئیس

دکتر ابراهیم حاتمی پور

عضو هیئت مدیره / خزانه دار

Call Now Button
fa_IR Langauge Switcher - تغییر زبان
arENGLISH - زبان انگلیش arArabic - زبان عربی fa_IRPERSIAN - زبان فارسی