هیئت مدیره انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران (شاخه خراسان)

دکتر حامد فرهادی

عضو هیئت مدیره / دبیر

دکتر عزت الله رضایی

عضو هیئت مدیره / رئیس هیئت مدیره

دکتر آرش بیرقی طوسی

عضو هیئت مدیره / بازرس

دکتر ناصر سنجر موسوی

عضو هیئت مدیره / خزانه دار

Call Now Button